main content

post area

کنسرت امید جهان تهران مرداد ۹۶

کنسرت امید جهان تهران مرداد ۹۶

کنسرت تابستانی امید جهان در سالن میلاد نمایشگاه برگزار می شود

این اجرا در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۶ در یک سانس ۲۲:۰۰ می باشد

قیمت بلیط ها جهت خرید از ۴۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است