main content

post area

کنسرت مهدی جهانی بهمن ۹۶ سالن میلاد نمایشگاه تهران

کنسرت مهدی جهانی بهمن ۹۶ سالن میلاد نمایشگاه تهران

این اجرا در تاریخ ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در دو سانس ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰ در سالن میلاد نمایشگاه تهران برگزار می شود

قیمت بلیت های کنسرت مهدی جهانی از ۵۰ تا ۱۴۵ هزارتومان می باشد

New concert Mehdi Jahani Bahman 96 Tehran