main content

post area

کنسرت پازل باند تهران مرداد ۹۶

کنسرت پازل باند تهران مرداد ۹۶

کنسرت تابستانی گروه پازل در سالن میلاد نمایشگاه برگزار می شود

این اجرا در تاریخ ۶ مرداد ۹۶ در دو سانس ۱۹ و ۲۲ می باشد

قیمت بلیط ها جهت خرید از ۶۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است